Fördelarna med ett blästerskåp

Fördelarna med ett blästerskåp

Det finns många fördelar med ett blästerskåp. Slipp damm och stänk som sprider sig vid blästring. Blästermaterialet kan dessutom återanvändas.

Skåpet kan användas till fler ändamål, såsom exempelvis rengöring av andra produkter och material. Bara att slänga in och spola av utan att det påverkar något annat. Skåpet skyddar mot stänk och kladd.

Bygg ditt eget blästerskåp

Det är relativt enkelt att bygga ett eget blästerskåp. Beroende av material som ska blästras så väljs storlek på skåp därefter. Exempelvis av plast eller aluminium. Kapa i lämplig höjd. Sedan fyll upp med blästermedel. Det räcker med några få liter eftersom medlet ändå går runt och runt i skåpet.

Ta upp två runda hål i framkant så att man lätt kan sticka in händerna under arbetets gång.

Ventilation i skåpet är viktigt så att man ser vad man gör. Ett utsug i skåpet gör att dammet lätt avlägsnas. Sätt ett rör på baksidan och anslut den vid exempelvis rökgasfläkten vid svetsbordet.

En dammsugare går också bra men ett tips är då att fylla dammsugarpåsen med filtervadd för att dämpa skada av de vassa partiklarna i dammet, och därmed öka dess hållbarhet.

Vad betyder blästring?

Metoden innebär att man genom en stark gasström, blåser partiklar mot en utsedd yta, så att ytan kan rengöras eller omformas.

Hur fungerar ett blästerskåp?

Oftast så används speciell sand för att blästra bort beläggningar eller gammal färg från olika objekt. Sanden finns i botten av skåpet och sugs upp genom ett rör och själva munstycket som då ska generera tryckluft med hjälp av, i sin tur, lämpligen en fotpedal.

Sanden faller sedan ner genom ett galler på botten för att kunna återanvändas.

Fler blästermaterial än sand

Olika typer av sand är vanligast till blästring men det behövs inte alltid användas hårda och dyra blästermedel, det kan vara nog att använda sig av krossat glas till lagom hårda ytor.

Det finns många fördelar med ett blästerskåp. Slipp damm och stänk som sprider sig vid blästring. Blästermaterialet kan dessutom återanvändas. Skåpet kan användas till fler ändamål, såsom exempelvis rengöring av andra produkter och material. Bara att slänga in och spola av utan att det påverkar något annat. Skåpet skyddar mot stänk och kladd. Bygg ditt…