Öka din säkerhet och kompetens vid hantering av litiumbatterier genom ADR 1.3-utbildningen

Öka din säkerhet och kompetens vid hantering av litiumbatterier genom ADR 1.3-utbildningen

I vår alltmer teknikdrivna värld blir användningen av litiumjonbatterier allt vanligare. De finns i allt från mobiltelefoner och bärbara datorer till elbilar och energilagringsystem. Med ökad användning ökar också behovet av kunskap och kompetens vid hantering av dessa batterier. Därför erbjuder vi nu en ADR 1.3-utbildning för dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier.

Vår utbildning ger dig en grundlig genomgång av de risker och utmaningar som är förknippade med hantering av litiumjonbatterier, samt de förebyggande åtgärder du kan vidta för att minimera dessa risker. Vi går även igenom hur du bör agera vid en eventuell brand för att skydda dig själv och din omgivning.

Innehållet i utbildningen omfattar bland annat:

  • Lagstiftning kring hantering och transport av litiumjonbatterier
  • Batteriegenskaper och hur de påverkar transporten
  • De risker som är förknippade med litiumjonbatterier
  • Vanliga orsaker till bränder orsakade av batterier
  • Hur du kan kontrollera och övervaka batteriernas skick
  • Förebyggande åtgärder för att förhindra brand
  • Hur du ska agera vid en brand orsakad av litiumjonbatterier

Efter avslutad utbildning förväntas du ha en ökad förståelse för hur du på ett säkert sätt hanterar och transporterar litiumjonbatterier, samt hur du agerar vid en eventuell brand.

Vår webbaserade kurs är flexibel och anpassad för att passa ditt schema, med möjlighet att genomföra utbildningen när det passar dig bäst. Länken till kursen är giltig i två månader, så du har gott om tid att ta del av allt innehåll och genomföra kursen i din egen takt.

För mer information och för att boka din plats på utbildningen, besök vår hemsida https://www.apvutbildarna.se/. Vi ser fram emot att välkomna dig och bidra till att du får de kunskaper och färdigheter du behöver för att hantera litiumjonbatterier på ett säkert sätt.

I vår alltmer teknikdrivna värld blir användningen av litiumjonbatterier allt vanligare. De finns i allt från mobiltelefoner och bärbara datorer till elbilar och energilagringsystem. Med ökad användning ökar också behovet av kunskap och kompetens vid hantering av dessa batterier. Därför erbjuder vi nu en ADR 1.3-utbildning för dig som arbetar med eller kommer att arbeta…